Gümrük Firmamız Hakkında
Gümrük Müşavirlik Hizmetleri olarak kurulan LİMAK Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. Dış ticaretin tüm alanlarında hizmet vermek üzere kurulmuştur.  Yıllardır bu sektörde uzmanlaşmış kadrosu ile kendini yenileyen ve kendisi ile rekabet eden  dış ticaretin tüm dallarında modern teknoloji kullanarak hizmet vermektedir.
Gümrük  Kanunu ile  birlikte gümrük müşavirliğinin günümüzde ulaştığı nokta ve dış ticaret işlemleri  önem ve titizlik arz etmektedir. Dış ticarete konu bir eşya ile ilgili gümrük  idaresine bir beyanda bulunmak ve ne yapmak istediğinizi ifade etmek durumundasınız. Bu ifade toplam 54 sütunu ve  dolayısı ile size bu beyanınızla ilgili olarak sorulan ve her biri dış ticarete ilişkin son derece önemli teknik bilgilere haiz olmayı gerektiren 54 ayrı soruyu içeren ve de bütün AB üyesi ülkelerde aynı format ta kullanılan bir beyanname ile yapmak durumundasınız.
Gümrük ile ilgili yasal düzenlemeler bu beyanı yapma ve beyanla ilgili işlemleri takip, sonuçlandırma görevini ve yetkisini belirli kişilerle sınırlandırmıştır. Buna göre gümrük işlemleri eşya  sahipleri veya eşya sahipleri  adına  hareket edecek biz gümrük müşavirleri tarafından yürütülmektedir.
Bu sektöre hizmet verecek müşavirlerin özellikleri değişmiş, müşavirlik mesleği artık sadece ithalat ve ihracatı yürüten değil,  sektör  faaliyetlerine  yön  veren ve  bir anlamda danışmanlık dahil olmak üzere dış ticaretin lojistiğini üstlenen bir meslek kolu haline gelmiştir. Yeni Gümrük Kanunu gümrük müşavirliği mesleğinde önemli değişiklikler ortaya koymuş ve gümrük  müşavirliği  mesleğini kolayca  intisap  edilemeyecek  özelliği olan önemli bir ihtisas konusu olarak düzenlemiştir.
Bu çerçevede müşavirlik şirketimiz, sipariş ve projelendirme aşamasında başlayan gümrükleme öncesi ile teminat ve taahhütlerin kapatılmasına kadar geçen süreyi içeren gümrükleme sonrası işlemleri kapsayan bir lojistik hizmetin planlayıcısı, yönlendiricisi ve bizzat uygulayıcısı haline gelmiştir.
LİMAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği üyesi olup, mesleki açıdan etik  değerlere bağlı kalmayı prensip edinmiştir.
• Müşterilerimizin hedefleri bizim hedeflerimizdir,
• Yapılan işlerde mükemmel olmaya çabalar “Başarısızlığın mazereti yoktur”anlayışı ile hareket eder.
• Yapabileceğimiz ve yapamayacağımız işleri ayırt etmek ilk önceliğimizdir,
• Sürekli kendimizi yeniler, kritik eder ve kendimizle rekabet ederiz.
• Sunu unutmamak gerekir ki gümrük bir dünyadır ve dünya bizim avuçlarımızın içindedir
• Sizleri de bu geniş ve dürüst hizmet ağı içinde görmek bizleri onurlandıracak ve sizlere de zamanınınzı ve imkanlarınızı daha iyi kullanma fırsatı sunacaktır.
Saygılarımızla,